Blastic

TYÖN KUVAUS

BLASTIC-projektin tavoitteena on vähentää muovijätteen ja siten vaarallisten aineiden päätymistä Itämereen kartoittamalla ja seuraamalla vesiympäristön roskamääriä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016-2018 I toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

EU Interreg Central Baltic
1 016 500 € (Euroopan aluekehitysrahaston osuus 784 522 €)


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Pidä Saaristo Siistinä ry, Suomen ympäristökeskus ja Turun kaupunki sekä Håll Sverige Rent
https://www.pidasaaristosiistina.fi/tietoa_meista/ymparistoprojektit/paattyneet/blastic