Biotalouden ravinnekierron optimointi (Biotrio)

TYÖN KUVAUS

Jatkaa aiempaa MAA-BIO -hanketta. tavoitteena on tutkia hajautetusti toimivien biotuotelaitosten toiminnan ja peltojen ravinnetaseiden optimointia keskitetysti, biotuotelaitosten tuottaman uuden lantakuivikkeen vaikutusta ravinteiden kiertoon maatiloilla sekä biotuoteprosessissa ja sen optimaalisia tuoteominaisuuksia tiloilta ulosmyynnin aloittamiseen. Lisäksi tutkitaan biotuotelaitoksen nestemäisen lannoitejakeen lannoitusominaisuuksia ja sen laadun optimoinnin vaikutuksia satoisuuteen ja torjunta-aineiden käytön vähenemiseen.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.10.2018 – 31.8.2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
331 650 € (MMM 198 990 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Biometa Finland Oy
https://www.biometa.fi/biotrio-hanke