BioRaEE-hanke

TYÖN KUVAUS

Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle (BioRaEE) -hanke. Hankkeessa selvitetään viljelijöiden tarpeita kierrätyslannoitteille ja arvioidaan niiden tuotannon ja käytön aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja kannattavuutta maatilojen ja koko käsittelyketjun kannalta. Tarkastelussa on biokaasun mädätejäännöksen jatkojalostuksen kehittäminen. Kierrätysravinteiden lannoituskäyttö testataan yhdessä viljelijöiden kanssa ja verrataan muihin lannotteisiin. Verkostoituminen alan toimijoiden kesken on oleellinen osa hanketta.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2019

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Euroopan maaseudeun kehittämisen maatalousrahasto

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus
Tanja Myllyviita / Suomen ympäristökeskus
https://www.syke.fi/fi-FI/Biokaasulaitoksesta_ravinteita_energiaa_ja_elinkeinotoimintaa_maaseudulle_BioRaEE