Biomassoista peräisin olevien kierrätyslannoitevalmisteiden tuotekehitys ja tuotanto

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa on kehitetty ekotehokas, kestävään kehitykseen ja orgaanisten lietteiden kierrätykseen perustuva Paskier® -menetelmä maanparannusaineiden ja kierrätyslannoitteiden tuottamiseksi. Paskier® -menetelmän markkinointi aloitettiin hankkeen päättymisen jälkeen.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

15.5.2017 – 31.8.2018 I toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
567 000 € (MMM 255 150 € )

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Nanopar Oy

www.nanopar.fi/fi/home/