Biokaasulaitoksen jälkimädätteiden jatkojalostaminen lannoitevalmisteeksi–hanke

TYÖN KUVAUS

Tavoitteena on mm. löytää teknis-taloudellisesti toimiva tekniikka, jonka avulla tuotantoeläinten lannoista ja muista ruuan alkutuotannon sivuvirroista anaerobisen mädätysprosessin sivuvirtana syntyvästä jälkimädätteestä voidaan jalostaa korkeamman jalostusasteen kierrätysravinteisiin perustuva lannoitevalmiste. Selvittää erilaiset kierrätysravinteiden valmistukseen soveltuvat sivutuotevirrat.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.1.2017 – 31.8.2018 I toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
157 600 € (MMM 110 230 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy