Biojätteen lajittelun tehostaminen ja ruokahävikin vähentäminen vuokra-asuntokiinteistöissä (BioRent)

TYÖN KUVAUS

Hanke pyrkii tehostamaan biojätteen lajittelua ja vähentämään ruokahävikkiä vuokra-asuntokiinteistöissä toteuttamalla erilaisia toimenpiteitä, kuten keittiötilojen suunnittelua, uudenlaisia biojäteastioita sekä tehostettua viestintää ja neuvontaa.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2019

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
215 000 € (YM 149 100 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Leena Tuominen / HSY
https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/jatehuolto/tutkimusjakehitys/Sivut/biorent.aspx