Baltic Fish

TYÖN KUVAUS

Baltic Fish -hankkeessa kierrätetään ravinteita Itämerestä maalle lisäämällä särkikalojen kalastusta ja kysyntää ihmisravinnoksi. Tavoitteena on luodaan kaupalliset tuotantoketjut särkikalatuotteille Ruotsissa ja Ahvenanmaalla. John Nurmisen Säätiön lisäksi hankkeessa ovat mukana Race For The Baltic, Guldhaven Pelagiska, Rädda Lumparn ja Ålands Fiskarförbund.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

13.9.2019-31.8.2021

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Baltic Sea Action Plan -rahasto

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

John Nurmisen Säätiö

https://johnnurmisensaatio.fi/hankkeet/baltic-fish/