Baltic blend Itämerirehu

TYÖN KUVAUS

Raisioaquan valmistamassa Baltic Blend -kalanrehussa käytetään raaka-aineena Itämereltä pyydettyä kalaa. Kun Itämerellä alueella kasvatettavia kaloja ruokitaan lähirehulla, ravinteet kiertävät eikä niitä tule Itämereen sen ulkopuolelta.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

Itämerirehua on valmistettu vuodesta 2016 lähtien

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Raisioaqua Oy
https://www.raisio.com/baltic-blend#