Alueellinen biokiertomalli ravinnekierrätyksen tehostamiseksi (Biokierto)

TYÖN KUVAUS

Ravinnekiertojen kehittämisellä haetaan Kangasalan alueelle lisää kiertotaloutta, jonka odotetaan tuovan taloudellisia sekä ympäristöllisiä hyötyjä. Parantuneen ravinnekierron katsotaan tuovan materiaalisäästöä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä vähentävän alueen vesistöihin ja sitä kautta Itämereen kohdistuvia ravinnekuormia. Ravinnekiertomallissa sovellettavia menetelmiä ovat mm. biokaasun tuotanto, hyönteiskasvatus, biohiilen tuotanto, sivuvirtojen arvokomponenttien erotus, leväkasvatus ja vesien käsittely.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

07/2017 – 03/2020, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
388 000 € (YM 264 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Hämeen ammattikorkeakoulu
https://www.hamk.fi/projektit/biokierto/#perustiedot