KUVAUS

Tarve älyväylä-konseptin kehittämiselle tulee seuraavista näkökulmista:
– satamaan johtavien kauppamerenkulun väylien navigointiturvallisuus suhteessa muuttuviin ympäristöolosuhteisiin esimerkiksi maannousuun, vedenkorkeuden vaihteluihin, virtauksiin, jäätilanteeseen
– väylien ja satamien välityskyvyn tai kuljetustehokkuuden kasvuvaatimus
– turvalaitteiden kunnon hallinta

Hankkeella tuetaan kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n määrittelemän eNavigation-strategian toteutumista ja valmistellaan siinä suunniteltujen merenkululle tarkoitettujen palvelujen toteuttamista Suomessa.

Toimenpiteen ensimmäisessä vaiheessa määritetään konsepti Älyväylien toiminnalle ja tehdään selvityksiä, jotka liittyvät esimerkiksi vedenkorkeustietoon, siirtymiseen BSCD 2000 -korkeusjärjestelmään, syvyysmallin navigointikäyttöön, turvalaitteiden kaukovalvontaan, olosuhdetietoihin ja merenkulun turvallisuustiedotteisiin. Toisessa vaiheessa kehitetään Älyväylän järjestelmien pilottiversio ja pilotoidaan järjestelmiä (navigointijärjestelmä ECDIS/INS ja alusliikennepalvelu VTS). Näiden jälkeen saatujen tulosten perusteella päätettävän järjestelmän rakentaminen on valmis arviolta vuonna 2020. Kyseisen eNavigation uusien palveluiden ja tuotteiden käyttöönotto alkaa tämän jälkeen ja kestää vuosia.


AIKATAULU

2016-2021


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

Väylävirasto ja Ilmatieteenlaitos

Projects to be carried out under the measure

Intelligent fairways, phase 1Toggle
Intelligent fairways, phase 2Toggle